ADD

 Anasayfa
 

ADD

 Yönetim kurulu
 

ADD

 Denetleme Kurulu
 

ADD

 Disiplin Kurulu
 

ADD

 Kollarımız
 

ADD

 Genel Merkez
 

ADD

  Tüzük
 

ADD

 İletişim

 

 

 CUMHURİYET İÇİN ANTALYA EL ELE PLATFORMUTARİH : 27.04.2015  
==============================

ULUSAL EGEMENLİK PARLAMENTER SİSTEMİN DEVAMI İLE MÜMKÜNDÜR. Türk Ulusu: Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK önderliğinde; bağımsızlığı, varlığı ve Yurdu için şehitler verip top yekûn emperyalizme karşı savaş vermiş ve “Gazi” olmuş bir Ulustur. Türkiye Cumhuriyeti ise:

Çanakkale Savaşları ile başlayıp, 9 Eylül’de, İzmir’de düşmanı denize döken Kemalist düşüncenin haklı ve onurlu mücadelesi ile kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; Kurtuluş ve Kuruluş mücadelemizin her aşamasında, tüm gerçekleri, düşmanla işbirliğine giren padişah ve Damat Ferit’in ihanetlerini, en yalın biçimde Türk Ulusuna anlatmış ve tüm kararlarda Türk Ulusunun söz sahibi olduğunu da açıkça ifade etmiştir. “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözü bunun en açık ifadesidir.

Gerek siyasal gerek ekonomik “güç” elinde olmasına rağmen Türk Ulusunu karar mekanizmasının her aşamasında içine sokan büyük önder ATATÜRK; böylelikle hem yurttaşlarının hem de dünyanın saygınlığını kazanmıştır. Amasya, Erzurum, Sivas Kongreleri ile oluşan milletin gerçek iradesini ise 95 yıl önce 23 Nisan 1920’de TBMM’ye taşımıştır. Ümmetten Yurttaşlığa, tebaadan tarih, dil ve yurt bilincine ulaşılmıştır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; kurtuluşun sadece bağımsız olmakla gerçekleşeceğini, egemenliği, Türk Ulusuna devrederek yani TBMM’ni açarak göstermiştir. Ulusal Egemenliğin ve Ulusal iradenin ancak ve ancak Türk Ulusunun çıkarlarını savunmak olduğunu anlatmıştır. Böylelikle kurtuluş ve kuruluş, Türk Ulusu tarafından sahiplenerek başarı ile gerçekleşmiştir.

Bugün ise geldiğimiz noktada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik ve karanlık günlerini yaşamaktadır. ABD emperyalizmi; bölücü yerel işbirlikçiler eliyle Vatanımızın bütünlüğünü, Milletimizin birliğini parçalanmanın eşiğine getirmiştir. Diğer yandan Türk Ulusu, yandaş medyanın vatan hainlerinin yalanları ile karartma altındadır. Elbette 23 Nisan Ulusal Egemenlik ateşimizin yakıldığı gündür ancak o günlerden bugünlere kadar hem dışarıdan hem içerden Türk Ulusuna ve Cumhuriyetimize saldırılar hiç durmamıştır. Özellikle son 13 yıllık AKP iktidarı döneminde yapılan saldırılar ise çok ciddi tehditler oluşturmaktadır.  Bugün gelinen noktada görülüyor ki ulusal egemenlik ve ulusal irade ABD emperyalizmine devredilmiş ve Türk Ulusunun egemenliği başkanlık sistemi-federasyonla devre dışı bırakılmak istenmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bağımsız olmadığı ortadadır. AKP iktidarı meşruiyetini içerde aramak yerine dışarıda; Vaşington ve Brüksel’de aramaya devam etmektedir. Nasıl ki dün Damat Feritler, Ali Kemaller İngilizlerle işbirliği içinde Vatanımızı ve Milletimizi parçalamaya çalıştıysa bugünün Damat Feritleri, Ali Kemalleri de ABD emperyalizmi ile işbirliği içinde Cumhuriyetimizi parçalamaya çalışmaktadır. En başta Ulusumuzun ve Ülkemizin etnik ve dinsel yapıda “başkanlık sistemi” adı altında dayatılan bölünme anayasası ile parçalama projesi açıkça dillendirilmekte hatta övgüler sunulmaktadır.   Bu ihanet planın adı ise 8 Mart 2004 yılında Amerikan Senatosundan geçen Büyük Ortadoğu Projesi yasasıdır. BOP’un yayınlanan haritasına bakıldığında ise Türkiye, Irak, İran ve Suriye parçalanarak bölgede bir kukla devlet kurulmak istendiğini açıkça görülmektedir. Görülen odur ki milli irade TBMM’de değil Amerikan Senatosunda tecelli etmiştir…

 BOP’un Türkiye gündemindeki adı ise açılım, çözüm süreci ve yeni anayasadır. Habur ve Oslo rezaletleri, bölücü terör örgütünün başının ismi yerine İmralı, Mehmetçiğimizi ve yurttaşlarımızı şehit eden eli kanlı bölücü teröristler yerine silahlı unsurlar ve ihanetin açıkça itiraf edildiği Dolmabahçe açıklamaları, ihanetin ne boyutlarda olduğunun göstergesidir. Buradan bu yıkım ve ihanet içinde olan herkesi kınıyoruz. 

Türk Ulusunu; Yugoslavya ve Kuzey Afrika gibi, etnik ve dinsel yapıda BOP kapsamında, birbirine düşüremeyeceklerini gören ABD ve yerli işbirlikçiler, bölünmeyi sözde demokratik olan yeni anayasayla yapmaya çalışmışlardır. Diğer yandan 24.dönemde TBMM’de iktidar;  Meclis anayasa komisyonundan bölünme anayasasını geçirememiş ve yetmemiş sözde AKİL adamları kullanmış, yine de Türk ulusunu ikna edememiştir. İçerde gerçek milli iradeye sahip yurtsever milletvekillerimiz dışarıda bizler sayesinde ise parlamenter sistemin ulus devletimizin devamı sağlanmıştır. İktidar yanlısı ABD, AB ve Soros beslemelerinin anayasa ile ilgili yaptıkları anketlere bakıldığında ise Türk Ulusunun %85’nin bölünme anayasasına yani başkanlık sistemine karşı olduğu görülmektedir. İktidarı iktidar yapan taban dahi karşıdır.

Gündemdeki başkanlık sistemi tartışması; Başkanlık, yarı başkanlık, özerklik, federasyon, konfederasyon kavramlarından farklı değildir. Bu talepler bu ülkeyi bölecek Milletimizi çatışmaya sürükleyecek taleplerdir. Başkanlık sistemi denilen parçalanmanın önünde ise en büyük engel  olarak anayasanın ilk 3 maddesinin olduğunu bas bas bağırmaktadırlar. Onun için 24.dönem TBMM Meclis Anayasa Komisyonuna ilk 3 maddenin kaldırılması için teklif vermişlerdir. Oysaki Anayasanın 4. maddesine göre  teklif edilmesi dahi suçtur.
        BOP eşbaşkanlığının ve dinler arası diyaloğun Türkiye’yi nereye götürdüğünü artık herkes görmelidir. Dinler arası diyalog için PAPA ile görüşenlerin ve dinler arası diyaloğun eşbaşkanı olduklarını açıklayanların söyleyemediğini, itiraf edemediğini, PAPA, açıkça söylemiş, Türk ulusuna olan düşmanlığını sözde ermeni soykırımı yaptınız diye kin kusmuştur.
        Bu oyunu bozacağımızdan, birlik ve beraberliğimizi koruyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın bunu başaracak güç bu Türk Ulusunda vardır. Yeter ki bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da aramızdaki tüm ayrılıklarımızı erteleyerek, el ele verip tüm bu gerçekleri halkımıza bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edelim. Umutsuz değiliz, gün gelecek ulusal egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı tekrar kazanacağız.

Bunun yolu da 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. Dönem Milletvekilliği Genel seçimlerinde: yeni SEVR’cilere, yeni Türkiye’cilere karşı 6 OK’un ışığında LOZAN’ı imzalayan kurucu iradeye sahip çıkmakla mümkündür. Tüm Türk Ulusunu ve Antalya halkını Ulus devletimize, parlamenter sistemimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

 

 

                                                                                                       

                                     

 

                                    23.04.2015
                                   
İBRAHİM DAŞ

                    CUMHURİYET İÇİN ANTALYA EL ELE

                    PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ

 

 

Kategori : Haber

Yazdır  |  Okuma Sayısı :  1292   |

 Atatürk Köşesi
 

ADD

 Sözleri
 

ADD

 Anıları
 

ADD

 Mülakatları
 

ADD

 Resim Albümü
 

ADD

 Kronolojisi
 

ADD

Ardından Söylenenler
 

ADD

 Büyük Nutuk

 


 
Sitemiz bugün    toplamda ise   kişi tarafından ziyaret edilmiştir. İp Adresiniz  
ANTALYA ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Derneğimizin Sitesi Ramazan AZITEPE Tarafından yapılmıştır.